说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\banner.jpg

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\side.jpg

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_home0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_people2.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_research0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_publications0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_courses0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_links0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\menu_contact0.gif

说明: 说明: 说明: 说明: 说明: D:\AiHaizhou\group_homepage\VisionGroup\images\button.gifPEOPLE

Faculty

Professor Haizhou AI

Computer Science and Technology Department
Tsinghua University
Beijing 100084, P.R. China
Tel. +86-10-6279 5495
Fax: +86-10-6279 5871

Homepage: http://media.cs.tsinghua.edu.cn/~ahz
Email:
ahz[at]mail[dot]tsinghua[dot]edu[dot]cn

 

 

Current PhD/Master Students

Name

Study For

Enrollment Time

Chong SHANG

PhD

2013

Zhan HU

Master

2014

Zijie ZHUANG

PhD

2015

Long CHEN

PhD

2016

 

Former PhD/Master Students

Name

Degree

Graduation Time

Lei SUN

PhD

2016

Mu GAO

Master

2016

Chong CAO

PhD

2015

Yuning DU

PhD

2015

Puhao MA

Master

2015

Liwei LIU

PhD

2014

Pengyang BU

Master

2014

Nan WANG

PhD

2013

Genquan DUAN

PhD

2013

Zhifang LIU

Master

2013

Junliang XING

PhD

2012

Chenguang ZHANG

Master

2012

Yanchao SU

PhD

2011

Hai XIN

Master

2011

Feng GAO

Master

2010

Sheng WANG

Master

2010

Wei GAO

Master

2009

Zhaojie LIU

Master

2009

Zhiguang YANG

PhD

2008

Pengxu LI

Master

2008

Bangpeng YAO

Master

2008

Chang HUANG

PhD

2007

Yuan LI

Master

2007

Ning LI

Master

2007

Zhaorong LI

Master

2007

Li ZHANG

Master

2006

Shengjun XIN

Master

2005

Yubo WANG

Master

2005

Bo WU

Master

2004

Tong WANG

Master

2003

Lili XUE

Master

2003

Xipan XIAO

Master

2002

Lihang YING

Master

2002

Xiuyu LE

Master

2001

Fengjun LV

Master

2000

Shuan WANG

Master

1999